Voorwaarden en uitgangspunten voor de?(aspirant)koper:

  • De koop geschiedt onder Frans recht, het betreft immers Frans onroerend goed.
  • AV Beheer (A vendre) zal de koper in alle relevante aspecten begeleiden bij de koop en de administratieve en formeel juridische afwikkeling ervan.
  • Wij brengen de koper geen courtage of andere bemiddelings- of verwervingskosten in rekening. De enige kosten die u in het kader van de aankoop kunt verwachten zijn de kosten koper, die via de notaris gefactureerd zullen worden.
  • Koper en verkoper kunnen overeenkomen dat bepaalde, door verkoper reeds gemaakte, operationele kosten verrekend worden op basis van een verdeelsleutel. De afhandeling hiervan is een onderlinge aangelegenheid tussen koper en verkoper en valt, na het tot stand komen van de overeenkomst, buiten de verantwoordelijkheid van AV Beheer (A Vendre).
  • De verwerving van het certificaat van mede-eigendom en de inboedel alsmede de eventueel tussen koper en verkoper overeengekomen verrekening van lopende operationele kosten geschiedt zonder verdere kosten.?

 

AV Beheer (A Vendre) respecteert uw privacy en zal derhalve de nodige?vertrouwelijkheid betrachten.

Heeft u verder nog vragen kijk dan eens op onze veel gestelde vragen over vakantiehuizen te koop in Frankrijk!

.

fransvakantiehuistekoop.nl