The End Of All Things - Howard Shore Feat. Renee Fleming mp3 download

The End Of All Things - Howard Shore Feat. Renee Fleming Mp3 Download

The End Of All Things - Howard Shore Feat. Renee Fleming Lyric

Sin eriol natha túr
In úgarnen Mi naurath
Oroin Boe hedi i Vín

Han i vangad i moe ben
Túr in úgarnen Sin eriol
Cili 'war boe min mebi Boe min bango

Sin eriol
èm beleg úgannen
è cilith 'war Boe min
Mebi boe min bango

Boe hedi i Vín, sin eriol úm
Beleg úgannen si, na vethed
Bain I wilith úria
I ardhon ban lacha

Orthannen im vi ól
Coll e dû or hiriath naur
Na rovail mae sui 'waew
Man prestant i ardhon?
Cerithar aen illiad dim úthenin?

Related Songs